Açılma Çalışmaları

Özgür Renkler Derneği LGBTİ+’ların kimliklerini ifade edebileceği güvenli alanlar oluşturmayı hedeflemektedir. “Açılma nedir, nasıl tanımlanabilir?” gibi sorulara LGBTİ+’larla birlikte cevaplar ararken açılmanın sınıfsal ve kültürel boyutlarını, cinsiyet kimliği ve/veya cinsel yönelim ile ilgili açılmaları, HIV+ olarak açılmayı, açılma sürecinde aile/çevre ile yaşanan sorunları ve soruları ele almayı önemser.

Açılma süreçleriyle ilgili iki ayrı temada atölye çalışmaları yürütmektedir:

  • Açılma Buluşmaları: Yüz yüze gerçekleştirilen bu atölye çalışmalarında Bursa’da yaşayan veya atölye tarihlerinde Bursa’da bulunan LGBTİ+’larla bir araya gelerek açılma odağında farklı konuların ele alındığı bir süreç yürütülür. Bu çalışmalarda Özgür Renkler’in hedefi, LGBTİ+’ların açılmaya dair sorunlarını tespit etmek, deneyim aktarımı yapılabilecek güvenli alanı sağlamak, bir arada olmanın gücüyle bireysel alanlarda da güçlenmeyi sağlamaktır.
  • Şifalanma Buluşmaları: Açılma Buluşmaları gibi Şifalanma Buluşmaları da yüz yüze atölye çalışmaları şeklinde gerçekleştirilir. Şifalanma Buluşmaları’nda LGBTİ+’ların cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özellikleri sebebiyle yaşadığı diğer sorunlar ele alınmaktadır. Bu sorunların kimlik, kültür, sınıf, HIV statüsü gibi çeşitli katmanlarda yaşanış biçimlerinin farklılığı gözetilerek sorunla ilgili derinlemesine paylaşımlar yapılabilir, tek yönlü olmayan bir şekilde ele alınması önemsenmektedir. Her atölye için bir tema belirlenerek bu kapsamda iyileşme ve güçlenme hedefli bir atölye çalışması düzenlenmektedir.

Bu atölye çalışmaları LGBTİ+’ların güvenli alan ihtiyaçlarını karşılamayı, iyi oluş hallerini güçlendirmeyi, atölye katılımcılarının sorunlarını tespit etmeyi amaçlarken aynı zamanda tespit edilen sorunlara yönelik yeni çalışmalar yapmaya olanak sağlamaktadır.
X