Kültür - Sanat

Özgür Renkler 2013 yılında üniversite öğrenci topluluğu olduğu andan itibaren organik bir şekilde kültür-sanat faaliyetlerinde bulunmuştur. Uludağ Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Nilüfer Kent Konseyiyle birlikte yürüttüğü çalışmalarda tiyatro gösterimi ile 1000’den fazla kişiye ulaşmış Nilüfer Müzik Festivali’nde birçok gönüllüyle atölyeler düzenlemiş, yereldeki sivil toplum örgütleriyle queer sinema çalışmaları yapmış ve kültür-sanat alanında kendini var eden bir aktör olmuştur. Bu organik ilerleyiş sayesinde dernek gönüllülerinin bir kısmını sanatçılar oluşturmaktadır.
 
Karikatür, çizim, tiyatro, sinema, resim gibi birçok sanat alanında LGBTİ+ları buluşturan bu faaliyetler sosyal dışlanmayla mücadele ederken aynı zamanda LGBTİ+ları sanat alanında kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar inşa etmiştir. Bu organik bağın zaman içinde önemi daha fazla anlaşılarak sadece kültür-sanat alanında yoğunlaşmayı hedefleyen hem LGBTİ+ların kendilerini sanatla ifade edebileceği hem de LGBTİ+ kapsayıcı/olumlayıcı bir sanat alanının mümkün olduğunu göstermeyi hedefleyen kültür-sanat programı oluşturulmuştur.
X