Trans Çalışmaları

Özgür Renkler’in Savunuculuk Programının Trans Çalışmaları grubu Transların güncel durumundan, sorunlarından, ihtiyaçlarından, taleplerinden, maruz bırakıldıkları hak ihlallerinden, temel insan haklarından söz etmek için politika üretip ayrıca insan hakları hareketini güçlendirecek olanaklar arar.. Mevcut anti-gender ideolojilere karşı trans haklarından taviz vermemek ve bu anlamda sesimizi duyurmak diğer odak gruplarını da olumlu yönde etkilemek ve güçlendirmek için aylık toplantılarla bir araya gelir. Bu anlamıyla söz üretmek ve bu sözü yaygınlaştırmak savunuculuk için temel misyonudur. Bu programın temel ilkesi trans feminizmdir ve derneğin ana ilkesi femist ve kuir’i beslerken trans feminizmi geliştirecek etkinlikler yapar.

Özgür Renkler, tüm dünyada ve ülkemizde translara yönelik hak ihlallerinin görünür kılınmak için “Tüm insanlar eşit doğar, onurları ve hakları eşittir.” şiarına dayanan “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğiyle İlişkili Olarak Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanmasına Dair Yogyakarta İlkeleri”ni benimser.
https://kaosgldernegi.org/images/library/2014yogyakarta-ilkeleri.pdf

X