Biz Kimiz?

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri ve cinsiyet ifadesi temelli nefretle, ayrımcılıkla, önyargıyla mücadele etmeyi yanı sıra LGBTİ+’ları güçlendirmeyi ve insan haklarını yaygınlaştırmayı kendine misyon edinen Özgür Renkler Derneği, 2013 yılında Uludağ Üniversitesinde Öğrenci Topluluğu, 2014 yılında Nilüfer Kent Konseyi çalışma grubu olarak ve 2016 yılında da dernek olarak yolculuğuna devam etmiştir. Derneğin çalışmaları üç ana programdan oluşmaktadır; Destek-Güçlendirme, Savunuculuk ve Kültür/Sanat.

2010 yılında Bursa’da nefret cinayeti ile kaybettiğimiz İrem Okan’ın annesinin İrem’in ardından söylediği “şu koskoca benim dünyada benim çocuğumu mu sığdıramadılar” sözünün üzerinden şu koskoca dünyada hepimizin güvende, özgür ve korkmadan yaşayıp kök salmasını istediğimiz için örgütleniyoruz ve dayanışmayı büyütüyoruz.

Vizyon

Cinsel yönelime, cinsiyet kimliğine, cinsiyet özelliklerine ve cinsiyet ifadesine yönelik nefret, ayrımcılık ve önyargının olmadığı özgürlükçü ve eşitlikçi değerlerin benimsendiği barış içerisinde bir toplum yaratmak.

Misyon

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri ve cinsiyet ifadesi temelli nefretle, ayrımcılıkla, önyargıyla mücadele etmek. LGBTİ+ları güçlendirmek ve insan haklarını yaygınlaştırmak.

İlke ve Değerler

Özgür Renkler Derneği diğer LGBTİ+ örgütleri ve hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı dayanışmayı ve paylaşımı güçlendirici olanaklar arar.

Özgür Renkler Derneği bütün kararlarında, etkinliklerinde ve çalışmalarında hesap verilebilir ve saydamdır.

Görev, yetki ve çalışma alanını menfaat sağlamak için kullanmaz.

Özgür Renkler Derneği kendisini karar mercii olarak görmez. Eşitlikçi, sağduyulu bir ilişkilenmeyi seçer.

Politikalarının, çalışma alanının, eylemlerinin merkezine feminizmi ve kuiri alır.

Hayvan haklarına, türcülük karşıtlığına ve ekosisteme değer verir.

Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve bir arada yaşamı savunur.

X