Bursa ve Yerel Çalışmaları

Özgür Renkler’in Mart 2021’de yayınladığı “Bursa’da Yaşayan LGBTİ+’ların Yaşam Deneyimleri ve Ruh Sağlığı Araştırma Raporu”, Bursalı LGBTİ+’ların sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarıyla ve Özgür Renkler’in Bursa yereline dair geçmişten bugüne getirdiği bilgiyle Bursa’da LGBTİ+’ların kapsayıcı mekânlara dair duyduğu ihtiyacı biliyoruz. Nitekim güvende hissedilen ve sosyalleşilebilecek alanların olmaması Bursa’daki LGBTİ+’ların sosyal hayatının ve çevresinin kısıtlanmasına neden oluyor. Öte yandan Bursa’daki LGBTİ+’ların sosyalleşme etkinliklerine, ruh sağlığı ve hukuki danışmanlık hizmetlerine, hak odaklı çeşitli eğitimlere ve akran danışmanlığı faaliyetlerine dönük talebi Özgür Renkler Derneği’nin “Bursa ve Yerel Çalışmaları” başlığı altındaki çalışmalarını şekillendiriyor.

Aynı araştırma çalışması Bursa’da yaşayan LGBTİ+’ların eğitim, barınma, sağlık, kamu hizmetlerine erişim gibi çok çeşitli ve temel hak alanlarında ayrımcılığa maruz bırakıldığını da gösteriyor. Yaşanan bu durum Bursa’da LGBTİ+ haklarının güçlendirilmesine dönük çalışmaların önemini ortaya koyuyor.

Bu bilgilerin ışığında “Bursa ve Yerel Çalışmaları” özellikle şu ana başlıklara odaklanıyor:
Yerel yönetimlerin stratejik planlama çalışmalarının, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin LGBTİ+ kapsayıcı olması ve LGBTİ+’ları odağına alması.
LGBTİ+ kapsayıcı mekânlar için çeşitli haritalama ve savunuculuk çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Bursa’da LGBTİ+’ların sosyalleşebileceği kültür sanat etkinliklerinin ve hak odaklı savunuculuk faaliyetlerinin hayata geçirilmesi.
Bursa’da var olan hak örgütlerinin, medya kuruluşlarının, platformların ve ağların LGBTİ+ haklarına ilişkin çalışmalarının güçlendirilmesi.
Bursa’da yaşayan LGBTİ+’ların sorunlarını ve taleplerini gündemleştirilmesi.
X